Επιστημονική & Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος Πέτρος Σφηκάκης

Συμπρόεδρος Μαρία Τεκτονίδου

Συντονιστής προγράμματος Γιώργος Φραγκούλης

Μέλη

Κατερίνα Αρίδα

Μάκης Ευαγγελάτος

Τάσος Καραμανάκος

Κατερίνα Λάσκαρη

Λιλή Μπουρνιά

Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος

Στέλιος Πανόπουλος

Νίκος Παπάζογλου

Μαρία Παππά

Αντώνης Φανουριάκης

Πόπη Φραγκιαδάκη