Πληροφορίες

Ημερομηνία
20-23 Φεβρουαρίου 2025

Tόπος διεξαγωγής
Divani Caravel Hotel
Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 16121 Αθήνα
Τηλ: 210 72 07 000 www.divanicaravelhotel.com

Γραμματεία Συμποσίου
Η γραμματεία θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Επιστημονικού Προγράμματος του Συμποσίου.

Επίσημη Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του Συμποσίου είναι η Ελληνική.

Πλατφόρμα διαδικτυακής μετάδοσης
Το μαγνητοσκοπημένο επιστημονικό προγράμμα του Συμποσίου θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα στο www.spondyloarthritis.gr

Πιστοποιητικό
Σε όλους τους συμμετέχοντες του Συμποσίου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά πιστοποιητικό συμμετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν μετά τη λήξη του Συμποσίου και αφού πρώτα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη γραμματεία η αξιολόγησή της.

Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME)
Στο Συμπόσιο χορηγούνται μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Οπτικά μέσα – Τεχνική γραμματεία
Η αίθουσα διεξαγωγής του Συμποσίου θα είναι τεχνικά εξοπλισμένη για τις παρουσιάσεις μέσω H/Y. Το υλικό της παρουσίασης θα πρέπει να αποστέλλεται μέσω email στην ειδική τεχνική γραμματεία ή να παραδίδεται μια ώρα πριν την παρουσίαση.

Υγειονομικά Πρωτόκολλα
Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί σε πλήρη εναρμόνιση με τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα για τη διεξαγωγή συνεδρίων από τους αρμόδιους Φορείς της Πολιτείας.

 

Γραμματεία Συμποσίου
κα Κατερίνα Μονάντερου
Τηλ.: 211 1871259

info@spondyloarthritis.gr
registration@spondyloarthritis.gr
sponsors@spondyloarthritis.gr

www.herakliotravel.gr   |  www.htravelgroup.com